شماره پشتیبانی : 09334977299

آموزش

 

آکادمی طرحواره درمانی ایران با مدیریت دکتر عباس شفیعی در راستای ارتقاء سطح سلامت روان آحاد جامعه ، کمک به حفظ کیان بنیاد خانواده و توسعه درمان های شناختی رفتاری در کل و طرحواره درمانی به صورت ویژه اقدامات زیر را انجام می دهد :

۱- راه اندازی و مدیریت علمی و اجرائی کانال تلگرامی آکادمی طرحواره درمانی ایران از بهمن ماه سال ۱۳۹۵

۲- راه اندازی گروه تلگرامی غلبه بر افسردگی و اضطراب مزمن با طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری از سال ۱۳۹۶

۳- راه اندازی کانال تلگرامی دو یار برای تقویت نهاد خانواده در سال ۱۳۹۷

۴- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی طرحواره درمانی از مقدماتی تا پیشرفته

۵- برگزاری دوره های آموزشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره درمانی

۶- برگزاری دوره های آموزشی مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر طرحواره درمانی

۷- برگزاری دوره های آموزشی طرحواره درمانی زوجین

۸- برگزاری دوره های آموزشی مصاحبه بالینی و تشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی