شماره پشتیبانی : 09334977299

تست افسردگی بِک

تست افسردگی بِک

دستور العمل:

این پرسش نامه شامل ۲۱ گروه سوال است. خواهشمند است جمله های هر گروه را به دقت مطالعه مطالعه کنید و فقط  شماره جمله ای که بیش از چند جمله دیگر حالت و احساسات شما را بیان می کند،علامت بزنید. دقت کنید که در هر گروه از جمله ها فقط باید یک جمله را انتخاب کنید.

در ضمن برای پاسخ دادن به سوال ها، حالت های خود را از دو ماه گذشته تا کنون در نظر بگیرید.