شماره پشتیبانی : 09334977299

ثبت نوبت مشاوره

راهنمایی:

۱٫رزرو نوبت مشاوره حضوری برای روز های شنبه(مرکز سعادت آباد) ، دوشنبه(برای مرکز قلهک) ، چهارشنبه (مرکز پونک ) و پنج شنبه(برای مرکز صادقیه) انجام می شود . لطفا ۱۰ دقیقه زودتر در مرکز مشاوره حاضر باشید .

۲٫رزرو نوبت مشاوره تلفنی برای هر روز و در ساعات تعیین شده انجام شود .

 

بارگذاری...