شماره پشتیبانی : 09334977299

روان درمانی

آکادمی طرحواره درمانی ایران با مدیریت دکتر عباس شفیعی در راستای ارتقاء سطح سلامت روان آحاد جامعه ، کمک به حفظ کیان بنیاد خانواده  اقدامات زیر را انجام می دهد :

۱- راه اندازی بخش های درمان شناختی رفتاری(CBT) و طرحواره درمانی(ST) و ارائه خدمات طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری برای اختلالات مختلف در مراکز مشاوره همکار آکادمی طرحواره درمانی ایران از  سال ۱۳۹۳

۲- ارجاع بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب مزمن به مراکز مشاوره

۳- انجام مشاوره های قبل از ازدواج  و خانواده و زوجی براساس رویکرد طرحواره درمانی