شرکت در دوره سوپرویژن طرحواره درمانی (آفلاین)

شرکت در دوره سوپرویژن طرحواره درمانی (آفلاین)

دوره سوپرویژن طرحواره درمانی (آفلاین) ۴۵ ساعته

مشاهده جلسات ارزیابی و درمان مراجعان واقعی

شرکت در این دوره مختص روانشناسان ، روانپزشکان و مشاورانی است که کار بالینی انجام می‌دهند .افراد با پرداخت هزینه مربوطه متعهد می‌شوند که کلیه حقوق مراجعان مثل راز داری را رعایت کرده و در صورت افشای اطلاعات مراجعان بایستی در مراجع ذی‌صلاح قانونی پاسخگو باشند

♻️دوره سوپرویژن طرحواره درمانی♻️

✔️مقدمه

سوپرویژن یک اتحاد کاری، رسمی و قاعده مند بین یک روان شناس مجرب در قلمروی کاری مورد نظر با فرد کم تجربه تر و یا تازه وارد است.

✔️فرآیند کار :

در این فرآیند ، کار و خدماتی که فرد کم تجربه تر ارایه می کند توسط فرد با تجربه تر (سوپروایز) بررسی، مرور و بازبینی شده و برروی آن تامل می شود.
هدف این بررسی و بازبینی ، بهبود و پیشرفت کار فرد کم تجربه با مراجع،اطمینان از امنیت و رفاه حال مراجع ،حمایت و پشتیبانی از فرد کم تجربه تر در چالش های علمی و کمک به رشد و تحول و پیشرفت فرد کم تجربه تر می باشد.
سوپروایزر یک فرد متخصص آموزش دیده و مجرب است که سالهای زیادی کار بالینی انجام داده و می تواند افراد کم تجربه تر را راهنمایی و هدایت و حمایت کند.

✔️اهداف سوپرویژن را می توان اینگونه خلاصه کرد:

• تقویت و افزایش مهارت ها ، شایستگی ها و کارآمدی کارورزان(افراد تحت سوپرویژن )
• فراهم سازی حمایت های فکری ، عاطفی و فضای امن برای کارورزان
• کمک به رشد و پیشرفت حرفه ای کارورزان و …

ریز برنامه های هر جلسه لایو :

✔️در هر جلسه لایو دکتر یک مراجع واقعی را در حضور کارآموزان ویزیت نموده و تمام مراحل ارزیابی و درمان را بر روی آنها اجرا کرده است . در این جلسات همکاران بر نحوه انجام کار نظارت کرده و بعد از آن سوالات و ابهامات خود را در مورد مراجعان و برنامه های درمانی و مشاوره ای از دکتر پرسیده و راهکارهای لازم را دریافت می کردد.

✔️گروه هدف : روانپزشکان ، روانشناسان ، مشاوران و کسانی که درحوزه فردی ، خانوادگی و زوجی با رویکرد طرحواره درمانی خدمات مشاوره و روان درمانی ارائه می دهند .

لطفا برای حفظ اسرار مراجعان با یک آی دی غیر از آی دی اصلی تان پیج دوره را فالو کنید .بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع ازپیج و لیست شرکت کنندگان اخراج می شوید 

دوره سوپرویژن طرحواره درمانی (آفلاین)

  • قیمت: 4,000,000 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به
آکادمی طرحواره درمانی ایران
می باشد