شماره پشتیبانی : 09334977299

مشاوره برای تهیه عنوان/ موضوع پایان نامه

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مختلف می رساند معاونت پژوهشی آکادمی طرحواره درمانی ایران با مدیریت دکتر عباس شفیعی با بهره مندی از اساتید بنام دانشگاههای کشور راهنمای شما در زمینه تهیه و بررسی عنوان / موضوع پایان نامه می باشد .

لذا در صورتیکه در زمینه تهیه یا بررسی عنوان / موضوع پایان نامه خود نیاز به مشاوره دارید ، با پرداخت هزینه ۶۰هزار تومان در زیر از خدمات تخصصی همکاران ما بهره مند شوید :

بدیهی است بعد از پرداخت هزینه مشاوره ، شماره تلفن یکی از اساتید حوزه مربوطه برای شما ارسال و شما می توانید حداقل نیم ساعت با ایشان مشورت نمائید .

در صورتی که به هر دلیل تا ۲۴ ساعت بعد از پرداخت وجه شماره تماس برای شما ارسال نشد ، لطفا مراتب را از طریق ارسال پیام در تلگرام و یا SMS پیگیری کنید .