نوشته های تازه

محصولات

آزمون ها

خرید فایل های دوره جامع طرحواره درمانی

3,000,000 تومان

خرید فایل های دوره جامع طرحواره درمانی

سرفصل ها:
الف – معرفی مقدمات طرحواره درمانی
ب- آشنایی با طرحواره های ناسازگار اولیه
ج- آشنایی با ریشه های تحولی طرحواره ها
د- آشنایی با نشانه شناسی طرحواره ها
ه- معرفی حوزه های طرحواره ها  
و- آشنایی با سبک های مقابله ای طرحواره ها
ز- سنجش و ارزیابی در طرحواره درمانی
ح- آشنایی با تکنیک های مورد استفاده در طرحواره درمانی (شناختی , هیجانی , رفتاری و بین فردی )
ط- طرحواره ها و مشاوره قبل از ازدواج 
ی- بررسی نقش طرحواره ها در مشکلات فردی و خانوادگی و روابط عاطفی 
ک-طرحواره ها و مشکلات سازمانی
 
 آموزش تئوری و عملی روش های سنجش و ارزیابی در طرحواره درمانی 
 آموزش تئوری و عملی تکنیک های طرحواره درمانی (شامل تکنیک های شناختی , هیجانی , رفتاری و بین فردی ) 
 
مجموعاً 29 فایل صوتی و 2 فایل اسلایدهای دوره
 
مدرس : دکتر عباس شفیعی (مدرس کشوری ، روانشناس و طرحواره درمانگر و مدیر آکادمی طرحواره درمانی ایران)
 

توضیحات

خرید فایل های دوره جامع طرحواره درمانی

سرفصل ها:
الف – معرفی مقدمات طرحواره درمانی
ب- آشنایی با طرحواره های ناسازگار اولیه
ج- آشنایی با ریشه های تحولی طرحواره ها
د- آشنایی با نشانه شناسی طرحواره ها
ه- معرفی حوزه های طرحواره ها  
و- آشنایی با سبک های مقابله ای طرحواره ها
ز- سنجش و ارزیابی در طرحواره درمانی
ح- آشنایی با تکنیک های مورد استفاده در طرحواره درمانی (شناختی , هیجانی , رفتاری و بین فردی )
ط- طرحواره ها و مشاوره قبل از ازدواج 
ی- بررسی نقش طرحواره ها در مشکلات فردی و خانوادگی و روابط عاطفی 
ک-طرحواره ها و مشکلات سازمانی
 
 آموزش تئوری و عملی روش های سنجش و ارزیابی در طرحواره درمانی 
 آموزش تئوری و عملی تکنیک های طرحواره درمانی (شامل تکنیک های شناختی , هیجانی , رفتاری و بین فردی ) 
 
مجموعاً 29 فایل صوتی و 2 فایل اسلایدهای دوره
 
مدرس : دکتر عباس شفیعی (مدرس کشوری ، روانشناس و طرحواره درمانگر و مدیر آکادمی طرحواره درمانی ایران)