آزمون ذهنیت های طرحواره ای - آکادمی طرحواره درمانی ایران

آزمون ذهنیت های طرحواره ای

آزمون ذهنیت های طرحواره :

ذهنیت ها در واقع کسی که در زمانهای مختلف وضعیتهای روحی و رفتاری مختلفی دارد؛ گاهی مثل کودک، زود عصبانی و یا غمگین
میشود، گاهی احساس میکند کسی در ذهنش او را به باد انتقاد یا مسخره میگیرد، گاهی از مسائل فرار میکند و گاهی
تسلیم شرایط سخت زندگی میشود؛ زمانی هم این شخص افسرده و ناالن است و گاهی شاد. البته مواقعی هم وجود
دارد که این شخص میتواند با عقل و خرد کارهای خود را به انجام برساند. این وضعیتهای مختلف هیجانی و رفتاری را
ذهنیت طرحواره ای میگویند.

ذهنیت طرحوارهای عبارت است از طرح وارههایی سازگار یا ناسازگار که در حال حاضر در سیستم پردازش اطالعات
فردی فعال شدهاند. وقتی یک طرحواره فعال می شود و فرد از یک سبک مقابله ای استفاده می کند، در حالتی قرار می
گیرد که به آن ذهنیت می گوییم. بنابراین ذهنیت طرحواره ای عبارت است از: فعال شدن طرحواره + استفاده از سبک
مقابله ای. هر ذهنیتی نشان دهنده فعال شدن یک یا چند طرحواره و استفاده از یک سبک مقابله ای است. ذهنیت ها
وضعیت اینجا و اکنون ماست؛ همان احساس ها، افکار و رفتارهایی است که در لحظه حال از آنها استفاده می کنیم.
ذهنیت های طرحواره ای یا سالم هستند و به ما کمک میکنند و یا ناسالم هستند و زندگی ما را با اختالل مواجه میکنند.
ذهنیت سالم از عقل و هیجانات سالم ما سرچشمه میگیرند و ذهنیت های ناسالم ما از طرحوارههای ما به دست
میآیند. شناخت ذهنیت ها نسبت به طرحواره خیلی راحتتر است. وقتی ذهنیت های خود را بشناسیم، میتوانیم آنها
را عوض کنیم و در عین حال اگر دیگران را بشناسیم، میتوانیم خیلی بهتر آنها را به ذهنیت سالم هدایت
کنیم و رابطهی خوبی با آنها داشته باشیم.

آن وضعیتی است که ما در ارتباطات و در برخورد با
چالشهای زندگی به کار میگیریم. ذهنیت در بر گیرندهی رفتار، فکر، احساسات و حتی حسهای بدنی ماست. ذهنیت
مثل روی دریاست و طرحواره عمق دریا.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه خود را منتشر کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://iranschematherapyacademy.ir/?p=10458

سوالی دارید؟ از ما بپرسید، کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ می دهند.

آکادمی طرحواره درمانی ایران